May pag-ibig sa aking puso. Pag-ibig na dakila.
Makapagtiis sa lahat ng pagsubok na kanyang mararanasan.
May lubos na pag-asa at pananalig.

Eto ang aking lahok sa LP sa temang hugis-puso. O diba ang drama ng photo ko, muka akong butiki nyaaahahhah.

Happy Hearts Day to all.