Last week ay birthday ng preemies.
Nakasanayan natin kapag birthday naka plano ang surpresa.

happy birthday!